De tentoonstellingen 2015

 

Degas, een impressionistische schilder?
Van 27 maart tot 19 juli 2015

Edgar Degas behoorde tot de belangrijkste figuren van de impressionistische stroming. Niettemin onderhield hij een complexe relatie met de andere kunstenaars uit de groep en nam hij een gecompliceerde houding aan ten overstaan van de openluchtschildering – toch een wezenlijk kenmerk van het impressionisme. Voorts onderscheidde hij zich van de overage impressionisten doordat hij zich toespitste op persoonlijkere thema’s, zoals het lichaam van dansende ballerina’s, en tevens grote aandacht besteedde aan de – vaak kunstmatige – belichting. Op de tentoonstelling worden 70 werken bijeengebracht (schilderijen, pastellen, tekeningen en beeldhouwwerken). Ze is opgebouwd rond vier grote thema’s: de klassieke scholing van de kunstenaar, de impressionistische tentoonstellingen, de kwestie van het landschap en ten slotte Degas’ verhouding tot de impressionisten na 1890.
Degas, een impressionist? Jazeker, maar in de eerste plaats een avantgardist.

De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met het Musée d’Orsay.

 

 

De tuinen van Monet op foto. Gezien door de lens van vijf hedendaagse fotografen
Van 31 juli tot 1 november 2015

De tuin van Claude Monet in Giverny is wellicht één van de vaakst gefotografeerde thema’s op aarde. Via de interpretatie van vijf international bekende, hedendaagse fotografen biedt de tentoonstelling een gloednieuwe kijk op een mythische plek. De werken van Stephen Shore gunnen ons een blik op de restauratie van de tuinen tussen 1977 en 1982. Recenter hebben kunstfotografen Darren Almond, Elger Esser, Henri Foucault en Bernard Plossu beurtelings hun visie op de tuin gegeven, uitgaand van de magische pracht van een plek die zichzelf keer op keer vernieuwt. Zij beschouwen de tuin niet alleen als inspiratiebron, maar ook als experimentele ruimte. Op de tentoonstelling zijn een honderdtal foto’s te zien, gaande van kleine over middelgrote tot zeer grote formaten.

 

De omgeving van Claude Monet (permanente zaal)
Van 27 maart tot 1 november 2015

In het kader van zijn tijdelijke exposities houdt het Musée des Impressionnismes een tentoonstelling gewijd aan de invloed die Claude Monet itoefende op zijn tijdgenoten en de generaties na hem. Zonder volledigheid na te streven brengt deze tentoonstelling een eerbetoon aan een van de grootste persoonlijkheden uit de Franse kunstgeschiedenis. Ze belicht Monets invloed in Frankrijk en in het buitenland, van Sisley tot de Amerikaanse kunstenaarskolonie van Giverny, van Maurice Denis tot de Japanse schilder Hiramatsu Reiji. In de zaal ‘Autour de Claude Monet’ (‘Claude Monet en omgeving’) wisselen de tentoongestelde werken, samengebracht rond hetzelfde thema, jaarlijks in functie van de bruiklenen. Dit betekent dat de toeschouwer niet alleen onze tentoonstellingen bezoekt, maar dat hij bovendien op elk moment van het jaar kan genieten van werken gewijd aan deze impressionistische thematiek.

.