De tentoonstellingen 2017

 

Tingeltangel! Muziekinstrumenten in de kunst
van 24 maart tot 2 juli 2017

De begindagen van het impressionisme vallen samen met de introductie van nieuwe instrumenten in de muziek en een steeds sterkere aanwezigheid van muziek in het dagelijks leven, met name met het verschijnen van cafés-concerts, van bals en opera’s. Manet, Degas, Renoir, Morisot, Whistler, Toulouse-Lautrec, Bonnard waren zowel getuigen als actieve elementen in deze veranderingen naar het tijdperk van ontwikkeling van vermaak.
Tegelijk met deze “nieuwe schilderkunst” ontwikkelt zich aan het einde van de eeuw ook een “nieuwe muziek”. Het komt tot een breuk met de regels van de traditie en een bries van moderniteit en vrijheid blaast doorheen de muziek. Schilders nemen het in hun doeken op voor deze evolutie.
Het zestigtal voorgestelde werken vertelt dit verhaal van muziek die in toenemende mate aanwezig is in de schilderkunst. Openbare optredens – fanfare, circus, cabaret, orkest, opera, feesten allerhande – wisselen af met intiemere scènes zoals muziek in een salon of muzieklessen. Deze tentoonstelling toont de nauwe band die in deze periode ontstaat tussen schilders en muziekbeoefenaars.

Curator:
Frédéric Frank
Belinda Thomson
 

Met de uitstekende support


 

Manguin, de wellust van kleur
van 14 juli tot 5 november 2017

Henri Manguin, door Guillaume Apollinaire omschreven als “de wellustige schilder”, bezingt de levensvreugde door middel van arcadische thema’s, naakten, mediterrane landschappen, taferelen uit het familieleven en stillevens. Sinds de jaren van zijn opleiding, waarin het onderricht van Gustave Moreau de eerste impressionistische ervaringen begeleidt, tot aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, bleef de kunstenaar inderdaad trouw aan het uitdrukken van een gelukkige sensualiteit.
In het musée des impressionnismes Giverny omvat de tentoonstelling Manguin, la volupté de la couleur (Manguin, de wellust van kleur) een honderdtal werken die de loopbaan schetsen van deze vriend van Henri Matisse. De nadruk ligt op de periode waarin Manguin, die van in het begin getuigde van een zeldzaam talent en vindingrijkheid in zijn chromatische harmonieën, de stoutmoedigheid van de fauvistische schilders begeleidt – en soms voorafgaat – waarmee hij in 1905 exposeerde.

Curator:
Marina Ferretti


 

De omgeving van Claude Monet (permanente zaal)
van 24 maart tot 5 november 2017

In de marge van zijn tijdelijke exposities biedt het musée des impressionnismes Giverny een permanente kleine tentoonstelling, gewijd aan de invloed van de meester van Giverny op zijn tijdgenoten en op de generaties die hem opgevolgd hebben. Deze zaal nodigt de bezoeker uit na te denken over het oeuvre van de vader van het impressionisme en op de talloze weerwoorden die het ontlokte aan kunstenaars, van de schilders van de Amerikaanse kolonie van Giverny tot Joan Mitchell of Hiramatsu Reiji, via Blanche Hoschedé-Monet, Maximilien Luce, Maurice Denis… Zonder aanspraak te maken op volledigheid bewijst deze presentatie eer aan een van de sterkste persoonlijkheden uit de geschiedenis van de Franse kunst wanneer ze zijn impact benadrukt over de geografische en chronologische grenzen heen.

.