De tentoonstellingen 2018

 

Japonismes / Impressionnismes
Van 30 maart tot 15 juli 2018

De opening van Japan voor handels- en diplomatieke betrekkingen in 1868 bracht westerse kunstenaars in contact met een schoonheidsleer die radicaal verschilde van wat hun eeuwenlang was onderwezen. Het antieke model, dat tot in het oneindige was geherinterpreteerd, had al sinds de Renaissance de kunsten in zijn greep. Met haar unieke beeldtaal inspireerde de Japanse kunst al snel de kunstenaars in Europa en de Verenigde Staten. De esthetiek van de Ukiyo-e was immers gestoeld op tradities die radicaal verschilden van wat aan de leerlingen in de kunstacademies werd onderwezen. De doeltreffendheid van deze prenten schuilde in levendige kleuren, de afwezigheid van diepte of volume in de tweedimensionale vormen en in de originaliteit van de asymmetrische composities. De boodschap van de meesters van de Japanse prentkunst beperkte zich bovendien, net zoals bij de impressionisten, tot het huldigen van de natuur en het dagelijkse leven. Deze geraffineerde kunstvorm vond weerklank bij de meest vernieuwende kunstenaars, die er een uitlaatklep in zagen voor hun ambities, en maakte de weg vrij voor een esthetische revolutie.
Sinds de jaren '80 zijn er al talrijke tentoonstellingen gehouden over het Japonisme. Het fenomeen is echter zo alomvattend, dat het ons vandaag relevanter lijkt om het begrip 'japonisme' in het meervoud te schrijven, net zoals wij er de voorkeur aan geven te praten over impressionismen. Ons project onderzoekt de invloed van het japonisme op het oeuvre van schilders van de impressionistische en post-impressionistische generatie, van de jaren 1870 tot aan het begin van de 20e eeuw. Claude Monet, een van de eerste Franse kunstenaars die belangstelling vertoonde voor de Japanse prentkunst, staat in het centrum van deze tentoonstelling, die in Giverny volledig tot haar recht komt.

Commissariaat:
Marina Ferretti, wetenschappelijk directeur, Musée des impressionnismes Giverny, bijgestaan door Vanessa Lecomte, assistent-conservator, Musée des impressionnismes Giverny.
 

Tentoonstelling georganiseerd door het Musée des impressionismes Giverny, in samenwerking met het Arp Museum Bahnhof Rolandseck.

Met de uitzonderlijke steun van het Musée d'Orsay in Parijs en de Rau-collectie van Unicef.

     
 

Deze tentoonstelling wordt ook tentoongesteld in het Arp Museum Bahnhof Rolandseck in Remagen van 26 augustus 2018 tot 20 januari 2019.


 

Henri-Edmond Cross: schilder van het geluk
Van 27 juli tot 4 november 2018

Deze tentoonstelling is gewijd aan de neo-impressionistische schilder Henri-Edmond Cross (1856-1910) en schetst de hele loopbaan van de kunstenaar. Hij werd geboren in Douai, maar ontdekte in 1883 het licht van Zuid-Frankrijk, waar hij zich in 1891 voorgoed vestigt. Als kunstenaar was hij actief in het begin van de 20e eeuw, en samen met Paul Signac wordt hij beschouwd als een van de voorvaderen van de moderne kunst. De tentoonstelling bestaat uit een honderdtal werken, schilderijen, aquarellen en tekeningen en schetst zijn volledige artistieke loopbaan. Heel zijn artistieke evolutie komt aan bod, van zijn eerste impressionistische experimenten tot zijn laatste schilderijen, waarvan het uitbundige kleurenlyrisme een belangrijke invloed uitoefende op de fauvisten.  Niet te missen is ook zijn poëtische reeks van neo-impressionistische zeegezichten, die hij in het begin van de jaren 1890 schilderde aan de oevers van de Middellandse Zee. De tentoonstelling benadrukt Cross' rol in de emancipatie van de kleur en zijn impact op de avant-garde van de vroege twintigste eeuw.

Commissariaat:
Marina Ferretti, wetenschappelijk directeur, Musée des impressionnismes Giverny, bijgestaan door Valérie Reis, verantwoordelijke tentoonstellingen, Musée des impressionnismes Giverny.
 

Tentoonstelling georganiseerd door het Musée des impressionismes Giverny, in samenwerking met het Barberini Museum in Potsdam.

Met de uitzonderlijke steun van het Musée d'Orsay.


 

Deze tentoonstelling wordt ook tentoongesteld in het Barberini Museum in Potsdam, van 17 november 2018 tot 17 februari 2019.


 

Hiramatsu in Giverny
Van 30 maart tot 4 november 2018

In 1994 ontdekt de Japanse hedendaagse schilder Hiramatsu Reiji (geboren in Tokyo in 1941) de Waterlelies van Claude Monet in het Musée de l’Orangerie en bezoekt hij de tuin van de kunstenaar in Giverny. Sindsdien behoren landschappen met reflecties in het water tot zijn favoriete motieven: "Ik was diep verwonderd toen ik het immense oeuvre van de Waterlelie-reeks ontdekte. Ik ben toen ijverig het japonisme beginnen bestuderen, met de blik van een nihonga-schilder die reist door het impressionisme en het japonisme. Omdat ik zo van bloemen houd, is Normandië voor mij een ideale streek. Vaak volgde ik de Seine, op weg naar de zee. Mijn reisdoel was op zoek te gaan naar het japonisme in Monet's tuin in Giverny en de reflecties op het water in de lelievijver te bestuderen. Ik heb gepoogd te begrijpen hoe Monet zich in zijn jeugd aangetrokken voelde tot het japonisme, met welke blik hij naar de dingen keek. De waterlelies, die zo belangrijk waren voor Monet's Japanse stijl, heb ik op een vrije en speelse wijze op doek gezet."
Deze kleine tentoonstelling bestaat uit zes doeken en twee schermen die Monet's invloed op deze kunstenaar tonen, aangevuld door een verzameling prenten ter illustratie van de traditionele Japanse nihonga-techniek.

.